• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

ДОМАШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

ДОМАШЕН И МЕЃУНАРОДЕН ТРАНСПОРТ

СТОП за големи ризици од делумни и од целосни штети.

Со Полиса ПЛУС обезбедете покритие за пратките без оглед на видот на стоката, на превозното средство и на релацијата