• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА – ПОПУСТ ПРИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

ЕКСКЛУЗИВНА ПОНУДА – ПОПУСТ ПРИ ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД

Со секоја купена полиса за осигурување од автоодговорност, добивате ПОПУСТ од 500 денари при техничкиот преглед во станиците за технички преглед на Сојуз на возачи

Со секоја купена полиса за осигурување од автоодговорност и зелен картон, добивате БЕСПЛАТНА ставка технички преглед во станиците за технички преглед на Сојуз на возачи

Ве очекуваме!