• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА СЕКОЕ ВОЗИЛО ВКЛУЧЕНО ВО СООБРАЌАЈ

ЗАДОЛЖИТЕЛНА ОПРЕМА ЗА СЕКОЕ ВОЗИЛО ВКЛУЧЕНО ВО СООБРАЌАЈ

Согласно правилникот од страна на министерството за внатрешни работи како задолжителна опрема на возилото за безбедно учество во сообраќајот на патиштата е пропишано следното:

 • резервно тркало;
 • противпожарен апарат за гасење пожар;
 • знак за означување запрено возило на коловоз – сигурносен триаголник;
 • опрема за укажување прва помош (кутија за прва помош);
 • чекан за кршење на стакло;
 • резервни сијалици и осигурачи;
 • јаже, сајла;
 • зимска опрема;
 • сигурносен-рефлектирачки елек;
 • сигурносни појаси и наслони за глава;
 • табла за означување на „спори возила“;
 • табли за означување на „тешки возила“;
 • табли за означување „долги возила“ и
 • опрема на возила и возачи за превоз на опасни материи.

Возилото во сообраќајот на патиштата треба да биде технички исправно, што значи дека треба да има исправни пропишани системи, составни делови, самостојни технички единици и да ги исполнува пропишаните барања во поглед на заштита на животната средина.

Колку поголем е бројот на совесни возачи, толку побезбедни ќе бидат патиштата на Р.Македонија.

Бидете дел од нив и бидете пример за останатите!