• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Оглас за вработување на: Осигурителен Брокер во Подружница Радишани

Оглас за вработување на: Осигурителен Брокер во Подружница Радишани

Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД Скопје oбјавува оглас за вработување на: Осигурителен Брокер во Подружница Радишани

Кандидатите треба да ги исполнуваат следните услови:

 • Лиценца од Агенција за супервизија на осигурување за вршење брокерски работи
 • Најмалку 1 година искуство во осигурување
 • Одлично познавање на работа со MS Office(Word, Excel, Power Point)
 • Изразени комуникациски и организациски способности 

Опис на работата:

 • Комуникација со постоечки и потенцијални клиенти
 • Анализирање на потребите на клиентот поврзани со осигурување, подготовка на понуди и презентирање пред клиентите, како и нивно запознавање со правата и обврските
 • Доследно исполнување на плановите за продажба

Вашите апликации испратете ги најдоцна до 15.09.2019 година на следната е-маил адреса: info@polisaplus.com.mk