• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

СУПЕР АКЦИЈА – ПОПУСТИ И ПОДАРОЦИ ПО ВАШ ИЗБОР

СУПЕР АКЦИЈА – ПОПУСТИ И ПОДАРОЦИ ПО ВАШ ИЗБОР

Со секој извршен технички преглед и купена полиса за автоодговорност добивате попусти и подароци по Ваш избор во станиците за технички преглед на Сојуз на возачи.
Ве очекуваме!