• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Каско

Полисата за регистрација се однесува само на возилото на оштетениот, но не и на возилото на причинителот. Токму тука доаѓа до израз важноста на Каско полисата.

Каско осигурувањето се однесува исклучиво на вашето возило и ги покрива штетите настанати при сообраќајна незгода во која вие сте причинителот на штетата, како и штетите настанати поради временски непогоди, удар од предмет и злонамерни постапки како кражба или намерно оштетување.

ВИДОВИ НА КАСКО ОСИГУРУВАЊЕ:
 • потполно каско без вклучен ризик кражба,
 • потполно каско со вклучен ризик кражба,
 • каско-осигурување без франшиза,
 • каско-осигурување со франшиза од 100, 200, 300, 400 и 500 евра.

Во зависност од видот на пакетот којшто ќе го изберете, можете да го заштитите Вашето возило од уништување или оштетување од следните ризици:

 • Сообраќајна незгода
 • Пожар, удар на гром, експлозија
 • Временски непогоди (луња,  град, снежна лавина)
 • Кражба, противправно одземање и разбојништво
 • Ненадејно надворешно термичко или хемиско дејство
 • Злонамерни постапки
 • Оштетување на тапацирот при давање помош на повредени лица
 • Намерно предизвикување штета со цел да се спречи поголема штета
 • Пад или удар на некој предмет врз возилото
 • Манифестации и демонстрации
 • Паѓање на воздушни летала
 • Поплава, порој и восоки води
 • Земјотрес