• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Брокерскиот статус ни овозможува соработка со сите осигурителни компании со што ги овозможуваме најдобрите избори по најповолни цени. Бидете водени од тоа Вие и Вашето семејство да ги добиете поволностите кои најмногу Ви одговараат и одвојте дел од Вашето време да ги дознаете можните опции, за да не заглавите со лоша полиса.

Треба да знаете дека полисите се разликуваат од една до друга осигурителна компанија и тоа не само по цена, туку и во однос на тоа што и како тие ве покриваат. Со разбирање на овие ставки, можете да направите многу подобра одлука. Дозволете ни со споредба на нивните карактеристики да ги пронајдеме најповолните решенија.

Пополнете ги потребните податоци за услугата што сакате да ја нарачате и дозволете ни да ја пронајдеме најдобрата понуда за Вас.


  дане


  дане

  Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.   годишенмесечен

   Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.


    дане

    Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.     15 дена30 дена60 дена185 дена1 година

     Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.


      Масивна градбаОстаната градба


      дане

      Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.


       Масивна градбаОстаната градба


       дане


       дане


       дане


       дане

       Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.


        дане

        Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.


         Специјалистичко вонболничко и болничко осигурувањеОсигурување на операции


         МакедонијаЕвропа

         Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.

          Домашен транспортМеѓународен транспорт

          Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.

           Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.

            Општа одговорностПрофесионална одговорност

            Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.

             Личните податоци во секторот за осигурување се собираат и обработуваат согласно Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот, а нивната заштита дополнително се обезбедува со примената на начелата од Законот за заштита на личните податоци кој ги поставува општите стандарди за заштита на личните податоци за сите области.