• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
 • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
 • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
 • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО

Осигурително брокерско друштво ПОЛИСА ПЛУС АД ви нуди:

 • НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ

 • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ

 • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ

НОВОСТИ

 • Првите дилеми со кои се соочуваат купувачите на автомобили е дали да купат нов автомобил или веќе користен. Веќе користе

 • Осигурувањето на живот претставува финансиска заштита Вас и на Вашето семејство, а истовремено можност за долгорочно ште

 • СТОП за големи ризици од делумни и од целосни штети. Со Полиса ПЛУС обезбедете покритие за пратките без оглед на видот н