Sigurimi i udhëtimit

Siguria gjatë udhëtimit ka rëndësi të veçantë dhe duke blerë një policë të tillë ju jeni i mbrojtur nga rreziku që mund të ndhodet kur udhëtoni jashtë vendit tuaj të përhershëm.

Polica e sigurimit të udhëtimit përmban sigurimin e nevojshëm shëndetësor, sigurimin nga aksidente, sigurimin e bagazheve dhe kompenzimin për dokumentet e humbura gjatë udhëtimit. Me këtë lloj sigurimi ju merrni një ndjenjë sigurie gjatë udhëtimit dhe një garanci për kompensimin maksimal të dëmet të bërë.

Me qëllim të plotësimit të nevojave tuaja, ju mund t’i zgjedhni paketat të ndryshëm të sigurimit që mbulojnë një numër të madhë të rreziqeve dhe kanë shumat e ndryshme të sigurimit.