Sigurimi bujqësor

Puna shumëvjeçare dhe mjetet e mëdha të investuara në kulturat bujqësore, lehtësisht ju mund t’i sigurojnë për një të ardhme më të sigurtë.

Polica e sigurimeve bujqësore ju ofron mbulimin e sigurimit për të korrat dhe frutat në fushën e siguruar, nga periudha e mbjelljes deri në periudhën e vjeljes së tyre. Sigurohet prodhimi i pritur vjetor i cili përcaktohet gjatë lidhjes së sigurimit.

Kjo policë përfshin:

 • Të mbjellat me hardhi
 • Të mbjellat me fruta
 • Kulturat e drithit
 • Kulturat industriale
 • Kulturat në kopsht

Rreziqet themelore që janë mbuluara me sigurimin janë:

 • Zjarri
 • Breshëri
 • Goditja e rrufes

Përveç sigurimit themelor mbulimi mund të zgjerohet edhe për rreziqet plotësuese, siç janë:

 • Përmbytja
 • Akulli pranveror
 • Stuhia