• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Детско штедно осигурување

Детско животно осигурување

Заштитете ја иднината на вашите најмили и обезбедете им поддршка за полесно зачекорување во самостоен живот. Со инвестирање во детско животно осигурување Вашето дете е осигурано, а воедно и штедите за негова сигурна иднина.

Во овој сигурен облик на штедење, сите вложени средства се повратни, а дополнително Ви се припишува и добивка.