• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Новости

Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност и осигурување. Полисите за животно осигурување имаат двојни поволности: Ви овозможуваат финансиска заштита...

Првите дилеми со кои се соочуваат купувачите на автомобили е дали да купат нов автомобил или веќе користен. Веќе користените возила имаат многу пониски цени, но има...

Осигурувањето на живот претставува финансиска заштита Вас и на Вашето семејство, а истовремено можност за долгорочно штедење на парични средства. ...

Во случај на штетен настан, како осигуреници имате право да барате надомест, односно оштета од осигурителната компанија. Наша препорака е да пријавите веднаш, како би добиле соодветни насоки и...