• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Новости

Возењето може да биде опасно во зимски услови. За вашето возило да биде подготвено за возење во зима, извршете проверка на зимската опрема, гумите, кочниците. Препорачливо е во автомобилот...

Согласно правилникот од страна на министерството за внатрешни работи како задолжителна опрема на возилото за безбедно учество во сообраќајот на патиштата е пропишано следното: резервно тркало;противпожарен апарат за гасење пожар;знак за...

Осигурителните брокерски друштва вршат продажба на договори за неживотно и животно осигурување (полиси) преку лиценцирани осигурителни брокери. Примарната дејност е да се штитат интересите на осигурениците...

Следната недела (oд 24 до 26 ноември) ќе се одржи четвртото издание на Деновите на финансиската писменост, коишто ги организираат финансиските  регулаторни институции во соработка со приватните финансиски компании. Конкретно, организатори...

Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност и осигурување. Полисите за животно осигурување имаат двојни поволности: Ви овозможуваат финансиска заштита...

Првите дилеми со кои се соочуваат купувачите на автомобили е дали да купат нов автомобил или веќе користен. Веќе користените возила имаат многу пониски цени, но има...

Осигурувањето на живот претставува финансиска заштита Вас и на Вашето семејство, а истовремено можност за долгорочно штедење на парични средства. ...