Shtëpia ime është e siguruar

Shtëpia ime është e siguruar

Në prag është sezoni i pushimeve vjetore, periudha e vitit kur më shumë njerëz përgatiten për relaksimin nga detyrimet e akumuluara dhe stresi. Vjen koha e planifikimit dhe organizimit. Çdo ditë dëgjojmë në mediat ose gjatë bisedimeve të përditshme me njerëzit për ngjarjet siç janë grabitje dhe vjedhje. Derisa ne jemi në pushim, vjedhësit janë në punë duke vjedhur dhe shumica e vjedhjeve ndodhen pikërisht në muajt e verës. Duke pasur parasysh, secili prej nesh duhet të jetë i vetëdijshëm për nevojën e posedimit të policës për sigurimin e shtëpisë.

Me policën për sigurimin e shtëpisë, ju investoni në sigurimin tuaj. Kjo është zgjidhja më e mirë për mjetet e investuara.

Forma më e kërkuar e sigurimit të shtëpisë është ajo themelore, por shpesh herë mund të jetë edhe me formën e kombinuar. Me këtë policë ju mund të siguroheni nga zjarri, vjedhja, stuhia, shpërthimi dhe gjëra të tjera. Me këto përfshihen sendet personale që i posedoni, sendet shtëpiake, sendet dekorative, prishje dhe dëmet e shkaktuara si pasoja e tërmetit.

Sigurimi nga vjedhja dhe plaçkitja i mbulon dëmet e shkaktuara, d.m.th. sigurohen sendet e vjedhura dhe të dëmtuara, gjatë vjedjes ose si një përpjekje për vjedhjen.

Nësë dëshirojmë të nisim në një udhëtim në mënyrë të sigurtë dhe të relaksuar dhe pa të mendohemi, “Çfarë ndodhet në shtëpinë time? koha është të blejmë policën për sigurimin e shtëpisë dhe me lehtësi të themi se, Shtëpia ime është e siguruar!