• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Author: admin

  По повод Кампањата за финансиска едукација - Глобална недела на пари, 2024 година, ОБД ПОЛИСА ПЛУС зеде учество со активности за подигнување на свеста на...

Често се случува да го позајмите вашиот автомобил на некој пријател. Доколку се случи сообраќајна несреќа, важно е вие и вашиот пријател да бидете информирани...

Осигурувањето на живот е долгорочно решение кое нуди комбинација на најбезбеден облик на штедење, сигурност и осигурување. Полисите за животно осигурување имаат двојни поволности:...

На прагот е сезоната на годишните одмори, периодот во годината кога повеќето се подготвуваат за релаксација од насобраните обврски и стрес. Следува времето на планирање...