• НАЈДОБРИ ПОНУДИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
  • КОМПЛЕТНИ ОСИГУРТИТЕЛНИ РЕШЕНИЈА СПОРЕД ВАШИТЕ ПОТРЕБИ
  • ПРОФЕСИОНАЛЕН ОДНОС И БЕСПРЕКОРНА УСЛУГА НА КЛИЕНТИТЕ
  • ПОДАРОЦИ ПРИ КОРИСТЕЊЕ НА УСЛУГИТЕ
  • БЕСПЛАТНА УСЛУГА ЗА ПОСРЕДУВАЊЕ И СОВЕТУВАЊЕ
  • РЕГИСТРИРАЈТЕ ГО ВАШЕТО ВОЗИЛО
 

Global Money Week 2024

Global Money Week 2024

 

По повод Кампањата за финансиска едукација – Глобална недела на пари, 2024 година, ОБД ПОЛИСА ПЛУС зеде учество со активности за подигнување на свеста на јавноста за важноста на осигурувањето и неговата улога во справувањето со ризиците во секојдневието.

По иницијатива на Агенцијата за супервизија на осигурување и под мотото ,,Заштитете ги вашите пари, обезбедете ја вашата иднина” ОБД Полиса Плус одржа едукативни предавања на ученици во средното училиште ,,Браќа Миладиновци”- Скопје и сподели материјали со фокус на информирање, давање совети и корисни информации од областа на осигурувањето.

#GlobalMoneyWeek2024